Dịch vụ Xin Công Văn Khẩn Ngoài Giờ

Công văn khẩn nhập cảnh Việt Nam là gì?

Công văn khẩn nhập cảnh Việt Nam là gì? Công văn nhập cảnh Việt Nam là văn bản chấp thuận của Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh cho phép người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam với các mục đích khác nhau như du lịch, thương mại, đầu tư, lao động, thăm thân nhân […]